Hvordan stemme?

Du kan forhåndsstemme fra 10. august - 10. september og du trenger legitimasjon! 
Studenter bor ikke alltid der de er folkeregistrert, men du kan forhåndsstemme der du er før 10. september.

For å vite hvordan stemmingen foregår, om forhåndsstemming, les her: 
https://www.valg.no/for-velgere/velgerside-2021/stortingsvalget-2021 
Finn stemmelokalet nær deg:
https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/stem-pa-forhand/

Tlf.: 22 04 49 70 (09.00–16.00)

|

Norsk Studentorganisasjon er en uavhengig interesseorganisasjon med 31 medlemslag og omtrent én kvart million medlemmer.

Tullebilde av de seks som sitter i arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon